Obvestilo o delni zapori državne ceste Zidani Most – Radeče

Nazaj

Obveščamo vas, da bo zaradi rekonstrukcije ceste (I. faza) delno zaprta državna cesta Zidani Most-Radeče od ponedeljka, 8. junija 2020, od 7.00 do 31. oktobra 2020 do 19. ure!

Promet bo potekal izmenično enosmerno s pomočjo semaforjev. V času prometnih konic se bo po potrebi promet usmerjal tudi s pomočjo ročnega usmerjanja.

Predvidoma se bo 18. 6. 2020 postavila še druga faza. Promet bo potekal enako kot v prvi fazi. 

Dovoljenje za delno zaporo državne ceste

 

Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo 

INFORMACIJA ZA JAVNOST
Pričetek rekonstrukcije ceste G1-5/0331 Zidani Most-Radeče

V ponedeljek, 8. 6. 2020 je predviden pričetek gradbenih del na rekonstrukciji ceste G1-5/0331 Zidani Most-Radeče.
Rekonstrukcija glavne ceste bo izvedena v dolžini 1.230 metrov. Predvidena je širitev glavne ceste prosi Savi, izvedba podpornih konstrukcij – pilotne stene ter armiranobetonski zidovi,
izgradnja treh prepustov, ureditev odvodnjavanja ter prometne opreme in signalizacije. Pogodbena vrednost gradnje, katere investitor je Direkcija RS za infrastrukturo, je 5.557.854,13
evrov. Gradbena dela bodo potekala v več fazah in bodo predvidoma zaključena konec leta 2021.
Delna zapora za 1. fazo:
od 8. 6. 2020 do 30. 10. 2020
Na odseku ceste G1-5/0331 Zidani Most – Radeče bo promet urejen izmenično enosmerno s pomočjo prometno odvisnih semaforjev:
– Na začetku rekonstrukcije ceste, od km 0,640 do km 0,100 (iz smeri Zidanega Mosta) v dolžini 460 metrov.
in
– Na koncu predvidene rekonstrukcije ceste, od km 1,660 do km 1,925 (pri starem mostu) v dolžini 265 metrov.
Zaradi boljše pretočnosti se bo po potrebi v konicah promet urejal z ročnim usmerjanjem prometa.
Vse uporabnike prosimo, da spremljajo informacije o stanju na cestah, ki so na voljo v okviru Prometno informacijskega centra za državne ceste (www.promet.si, telefon 1970).
Izvajalec bo vse načrtovane spremembe prometnega režima sporočal v Prometno informacijski center za državne ceste, kjer se 24 ur na dan spremlja in objavlja tudi informacije o stanju na cestah, ki jih posredujejo Policija, vzdrževalci in drugi, zato so na tem mestu vedno na voljo zadnje razpoložljive informacije o stanju na cestah in prometu.

Vsem uporabnikom se zahvaljujemo za razumevanje in strpnost.
Lep pozdrav

Služba za odnose z javnostmi

SZJ_Zidani_Most_-_Radece_INFORMACIJA ZA JAVNOST

 

Preskoči na osrednjo vsebino