Obvestilo – kurjenje zaradi preprečevanja pozebe v trajnih nasadih

Nazaj

Spoštovani.

Ker je za sredo, 15. 4. 2020, napovedana pozeba, vas želimo obvestiti, da je na območju celotne države še vedno razglašena velika požarna ogroženost, ki predvideva izjemo:  uporaba naprav ali izvajanje aktivnosti, ki lahko povzročijo požar (npr. kurjenje) je zaradi zatiranja prenamnoženih populacij insektov in bolezni gozdnega drevja ter zaradi preprečevanja pozebe v trajnih nasadih v naravnem okolju izjemoma dovoljeno tudi brez izdanega dovoljenja pristojne izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje ter brez organiziranja požarne straže.

Prosimo, da se izjem ne izrablja z namenom kurjenja naravnih materialov v naravne okolju!

Povezava: http://www.sos112.si/slo/clanek.php?catid=2&id=8691.

IRSNDN, Izpostava Celje

Preskoči na osrednjo vsebino