Obvestilo EKOSKLADA o javnih razpisih za nepovratne finančne vzpodbude občanom

Nazaj

EKOSKLAD je dne 21.5.2010 objavil tri Javne razpise za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih ter večstanovanjskih stavb.

1. Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb za nove naložbe. – 4SUB-OB10

Razpis je namenjen za naslednje ukrepe:

A – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema,

B – vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno biomaso,

C – vgradnja toplotne črpalke za pripravo sanitarne tople vode in/ali centralno ogrevanje stanovanjske stavbe,

D – vgradnja sistema centralnega ogrevanja pri obnovi stanovanjske stavbe v primeru priključitve na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije,

E – zamenjava zunanjega stavbnega pohištva pri obnovi stanovanjske stavbe,

F – toplotna izolacija fasade pri obnovi eno ali dvostanovanjske stavbe,

H – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi,

I – gradnja ali nakup nizkoenergijske in pasivne stanovanjske stavbe,

J – nakup stanovanjske enote v večstanovanjski stavbi, zgrajeni ali prenovljeni v pasivnem energijskem razredu.

Javni poziv velja do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2010. Višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 13,72 milijonov €.

2. Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb za naložbe, izvedene v času od dne 9. 10. 2009 do 21. 5. 2010 – 3SUB-OB10

Razpis je namenjen za naslednje ukrepe:

A – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema,

B – vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje na lesno biomaso,

C – toplotna izolacija celotne fasade pri obnovi stanovanjske stavbe,

D – zamenjava zunanjega stavbnega pohištva pri obnovi stanovanjske stavbe.

Višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 2,5 milijona €. Javni poziv velja do porabe sredstev oziroma do 31. 7. 2010.

3. Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost večstanovanjskih stavb – 5SUB-OB10

Razpis je namenjen za naslednje ukrepe:

A – toplotna izolacija fasade pri obnovi večstanovanjske stavbe,

B – toplotna izolacija strehe oziroma podstrešja pri obnovi večstanovanjske stavbe,

C – zamenjava zunanjega stavbnega pohištva v skupnih prostorih,

D – vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje na lesno biomaso,

E – vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje ogrevalnih sistemov,

F – sistem delitve stroškov za toploto.

Javni poziv velja do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2010. Višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 1,78 milijona €.

Razpisi in vsa dokumentacija za prijavo so objavljeni na spletni strani Ekosklada www.ekosklad.si. Odgovore na vsa dodatna vprašanja dobite vsak dan med 8. in 12. uro na telefonskih številkah 01 241 48 61/72/28/68.

Preskoči na osrednjo vsebino