OBVESTILO!

Nazaj

Občina Radeče pričenja v mesecu oktobru z obnovo žal na pokopališču v Radečah. V času obnovitvenih del bodo pogrebne svečanosti (prilagojene) potekale v Gutmansthal-ovi kapeli na pokopališču.

Za razumevanje se najlepše zahvaljujemo!

PRILAGAJANJE