Obvestili RRA Posavje – Javni razpis za vključitev v prvo skupino udeležencev projekta Podjetno nad izzive v Posavski regiji (PONI Posavje)

Nazaj

 1. Regionalna razvojna agencija je objavila Javni razpis za vključitev v prvo skupino udeležencev projekta Projekt Podjetno nad izzive v Posavski regiji (PONI Posavje). Rok za prijavo je 5.2.2024.
  Kdo se lahko prijavi?
  V program se lahko vključijo osebe s podjetniško idejo, ne glede na starost, stopnjo izobrazbe ali status osebe. Pogoj je, da imajo kandidati prijavljeno stalno ali začasno bivališče v Posavski regiji (občina Bistrica ob Sotli, Občina Brežice, Občina Kostanjevica na Krki, Mestna občina Krško, Občina Radeče, Občina Sevnica), ter da na dan pričetka vključitve z nami podpišejo pogodbo o zaposlitvi za 4 mesece. Udeleženci so za čas programa zaposleni na Regionalni razvojni agenciji Posavje.
   Potek dela
  V posamezno skupino je naenkrat vključenih 10-11 udeležencev, ki z vključitvijo pridobijo:
 • 4-mesečno zaposlitev s polnim delovnim časom na RRA Posavje,
 • kvalitetna podjetniška usposabljanja iz področij: razvoj poslovne ideje, raziskava trga, marketing, javno nastopanje, finance in davki, ustanovitev podjetja, poslovni načrt, CGP, uporaba spleta pri poslovanju, gospodarsko pravo in pogodbe, idr.,
 • individualna svetovanja s strani strokovnjakov za podjetništvo,
 • pomoč mentorjev, ki udeležence spremljajo in jim pomagajo pri realizaciji poslovnih idej,
 • podporo pri izdelavi poslovnega načrta in pripravi produktov/storitev,
 • delo s somišljeniki po principu coworkinga,
 • vsakodnevno pridobivanje praktičnih podjetniških izkušenj z opravljanjem aktivnosti na terenu Delo poteka na sedežu RRA Posavje, od ponedeljka do petka med 07:30 – 15:30 uro.

Usposabljanja za prvo skupino udeležencev bo potekalo od 1.3.2024 do 30.6.2024.
Postopek prijav
Vključitev v projekt PONI Posavje poteka s prijavo na javni razpis. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni povezavi https://www.rra-posavje.si/projekti/projekt-podjetno-nad-izzive-v-posavski-regiji-poni-posavje

Prijavni obrazec s prilogami lahko oddate osebno v tajništvu ali pošljete priporočeno po pošti na naslov Regionalna razvojna agencija Posavje, Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško do vključno ponedeljka, 5. 2. 2024.

 

 

 1. Objavljeno je Javno povabilo k oddaji ponudbe za vpis v evidenco zunanjih mentorjev in izbor zunanjega mentorja v projektu Podjetno nad izzive v Posavski regiji (PONI POSAVJE).Delo zunanjega mentorja obsega naslednje aktivnosti:
 • Sodelovanje pri izboru udeležencev,
 • sodelovanje pri razvoju poslovnih idej udeležencev,
 • reševanje zahtevnejših vsebinskih težav pri razvoju poslovnih idej,
 • izvedba skupinskih in individualnih svetovanj,
 • motiviranje in usmerjanje udeležencev,
 • praktična predstavitev dela v lastnem ali drugem podjetju,
 • pomoč pri pripravi ustanovitve poslovnega subjekta,
 • druge oblike mentorstva po potrebi.

              Kandidati morajo za vpis v evidenco zunanjih mentorjev izpolnjevati naslednje pogoje:

 • Izkušnje z razvojem podjetniških idej in/ali s start up podjetji.
 • Izkušnje na področju mentoriranja oz. svetovanja podjetnikom.
 • Vsaj 5 let delovnih izkušenj v lastnem ali tujem podjetju ali drugi pravno organizacijski obliki. 

 

Celotno javno povabilo je objavljeno na spletni povezavi https://www.rra-posavje.si/projekti/projekt-podjetno-nad-izzive-v-posavski-regiji-poni-posavje,

Prva skupina usposabljanje začne predvidoma z 1.3.2024.
Javno povabilo je odprto do preklica.
 

 

Mag. Nataša Šerbec

direktorica

Regionalna razvojna agencija Posavje

CKŽ 2

8270  Krško

Tel: 07 488 10 46

Fax: 07 488 10 50

 

RRA Posavje

Čatež in Posavje

 

Preskoči na osrednjo vsebino