Obvestila za javnost – 60. redna seja Vlade Republike Slovenije, 3. 3. 2021

Nazaj

 

Vlada je na včerajšnji seji izdala Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, ki ne prepoveduje več zbiranja ljudi v srednjih šolah in dijaških domovih. S spremembo Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 je spremenila tudi obveznost glede nošenja zaščitne maske v osnovnih in srednjih šolah.

Poročilo glede opravljenih nadzorov Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije v zvezi z nadzorom (SARS-CoV-2)

V obdobju od 22. 2. do 28. 2. 2021 je bilo skupno število opravljenih nadzorov vseh inšpekcijskih organov, določenih v sedmem protikorona paketu PKP7, 3653. Izrečenih je bilo 8 prekrškovnih sankcij, 587 opozoril po Zakonu o prekrških in 216 upravnih ukrepov.

Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije je od tega opravil 1110 nadzorov, izrekel pa 4 prekrškovne sankcije, 136 opozoril po Zakonu o prekrških in 13 upravnih ukrepov.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Poročilo o izvajanju nadzora cepljenja proti (SARS-CoV-2)

Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije je pri zavezancih, ki so izvajali cepljenje, opravil skupno 118 nadzorov in izdal 18 zavezancem ureditveno odločbo, s katero jim je bilo naloženo, da naj cepljenje opravljajo v skladu z Nacionalno strategijo cepljenja proti COVID-19.
V preteklem tednu smo prejeli dve prijavi, postopka pa sta še v teku.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Poročilo o ukrepih Policije za preprečevanje širjenja (SARS-CoV-2) 

Vlada Republike Slovenije je obravnavala Poročilo o ukrepih Policije za preprečevanje širjenja novega koronavirusa (SARS-CoV-2).

Od 23. februarja 2021 do 1. marca 2021 je policija prejela 58 prijav o kršitvah odloka, lastnih ugotovitev o kršitvah je bilo 1231. Izrekla je 1028 opozoril ali ukazov po Zakonu o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol) ali Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB) in uvedla 352 prekrškovnih postopkov po ZNB (peti protikorona paket -PKP5). Policija je v tem obdobju na meji vročila 12.661 potrdil o napotitvi v karanteno na domu, kar je za 26,78 odstotkov več kot teden prej. Glede na državo prihoda je bilo največ napotitev v karanteno na domu izročenih za osebe, ki so pripotovale iz Bosne in Hercegovine (9539), Hrvaške (825), Kosovo (781) in Srbije (710). Na mejnih prehodih in kontrolnih točkah je policija zavrnila 63 oseb, kar je za 31,75 odstotkov manj kot teden dni prej.

V tem času je bilo obravnavanih 105 oseb, ki so nedovoljeno prestopile zunanjo mejo. Letos do 1. marca je policija obravnavala 597 nezakonitih migrantov. Obravnavala je 18 primerov, v katerih je bilo prijetih 24 tihotapcev ljudi (21 tujcev in trije slovenski državljani) z 110 nezakonitimi migranti. Za 20 tihotapcev ljudi je bil odrejen pripor.

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve

Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih 

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih ter ga bo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Z Odlokom je začasno prepovedano zbiranje ljudi v: 

 • glasbenih šolah, razen za izvedbo individualnega pouka,
 • višjih strokovnih šolah, razen za študente, za opravljanje izpitov, seminarjev do največ deset udeležencev, laboratorijskih vaj in individualnega pouka (na primer klinične in kabinetne vaje ter vaje, ki zahtevajo uporabo specializirane opreme in inštrumentov),
 • študentskih domovih, razen v primeru študentov, ki imajo stalno prebivališče v študentskem domu, študentskih družin, študentov tujcev in gostujočih profesorjev, ki jim je zaradi trenutnih varnostnih razmer onemogočena vrnitev v kraj stalnega bivališča ter študentov, ki opravljajo izpite, seminarje, laboratorijske vaje in individualni pouk 
 • ter na univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, razen za študente, za opravljanje izpitov, seminarjev do največ deset udeležencev,  laboratorijskih vaj in individualnega pouka.

Novi odlok ne prepoveduje več zbiranja ljudi v srednjih šolah in dijaških domovih. 

Določena je obveznost tedenskega testiranja zaposlenih s hitrimi antigenskimi testi (testi HAG), opredeljeno pa je tudi, kdaj  zaposlenim testiranja ni potrebno opraviti. In sicer: če predložijo negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (test PCR) ali testa HAG; dokazilo o cepljenju zoper COVID-19 s katerim dokazujejo, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca MODERNA najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni; imajo dokazilo o pozitivnem rezultatu testa HAG ali testa PCR, ki je starejši od 21 dni, vendar ne starejši od šest mesecev ali imajo potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev. 

Določbe o prepovedi zbiranja ne veljajo za zaposlene v zavodih, posameznike, ki v teh zavodih opravljajo delo na drugi pravni podlagi (na primer podjemne ali avtorske pogodbe) in člane organov zavodov.

Zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, univerze in samostojni visokošolski zavodi morajo pri izvajanju dejavnosti upoštevati priporočene smernice ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, Vlada Republike Slovenije pa preverja utemeljenost ukrepov iz odloka na podlagi strokovnih mnenj.

Odlok začne veljati 5. marca 2021 in velja do 12. marca 2021, uporabljati se začne 8. marca 2021, do takrat pa se uporablja Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list Republike Slovenije, številka 20/21, 25/21 in 27/21). 

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Vlada sprejela Odlok o spremembah Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2

S predlaganimi spremembami se podaljšuje veljavnost Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 in spreminja obveznost glede nošenja zaščitne maske v osnovnih in srednjih šolah.

Določeno je obvezno nošenje mask v osnovnih in srednjih šolah, razen za učence v osnovni šoli do vključno 5. razreda, izključno ko so v matičnemu oddelku.

Strokovna svetovalna skupina za COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje je predlagala, da je uporaba zaščitnih mask za učence od 6. razreda osnovne šole oziroma od dopolnjenega 12. leta dalje in dijake v vseh razredih srednje šole obvezna. Prav tako je predlagala, da je uporaba zaščitnih mask za učitelje v osnovnih šolah in profesorje v srednjih šolah obvezna. Ostale odločbe odloka ostanejo enake in se ne spreminjajo. 

Glede na epidemiološko situacijo se veljavnost odloka podaljšuje do 12. marca 2021.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Vlada sprejela Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih

Z Odlokom o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih se podaljšuje veljavnost odlokov, ki so sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, in s tem ukrepov, ki so vsebovani v teh odlokih. Vsebina odlokov ostaja nespremenjena, le za sedem dni se podaljšuje veljavnost ukrepov, ki jih vsebujejo. 

Do 12. marca 2021 podaljšuje veljavnost ukrepov iz naslednjih odlokov:

 • Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji,
 • Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji,
 • Odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah,
 • Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2;
 • Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov 
 • Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije, 
 • Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji,
 • Odlok o omejitvi in načinu izvajanja preizkusov znanja o strokovni usposobljenosti za upravljanje energetskih naprav. 

V posameznih odlokih so določbe, ki vlado zavezujejo k preverjanju utemeljenosti ukrepov iz posameznega odloka vsakih sedem dni, prav tako pa končna določba jasno določa sedemdnevno veljavnost posameznega odloka.

Vlada se tedensko seznani s strokovnim mnenjem Strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje o utemeljenosti ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni COVID-19. Na podlagi zadnje ocene se je vlada odločila za podaljšanje veljavnosti odlokov, ki so sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, in s tem ukrepov, ki so vsebovani v navedenih odlokih. 

Vir: Ministrstvo za zdravje

Preskoči na osrednjo vsebino