Objava predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Radeče in Obrazložitev prostorskega akta

Nazaj

Občina Radeče obvešča, da je predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Radeče in Obrazložitev prostorskega akta javno objavljen na oglasni deski v pritličju občinske zgradbe na naslovu Občine Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče ter na spletni strani Občine Radeče www.radece.si, in sicer od petka 19. decembra 2014 do 6. januarja 2015.
V času javne objave je javnosti omogočeno podajanje pripomb na objavljeno gradivo, in sicer po pošti na naslov: Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče ali po elektronski pošti na naslov info@radece.si. Vse podane pripombe na objavljeno gradivo naj v naslovu oziroma zadevi vsebujejo ključno besedo »Pripombe na javno objavljene Spremembe in dopolnitve OPN«.

14256-00_SD_OPN_Radeče_za_javno_objavo

Preskoči na osrednjo vsebino