Občina Radeče objavlja Javni razpis za oddajo neprofitnega stanovanja v najem !

Nazaj

Občina Radeče objavlja Javni razpis za oddajo neprofitnega stanovanja v najem – enosobno stanovanje št. 3, v I. nadstropju večstanovanjskega objekta na naslovu Svibno 18a, Radeče v izmeri 36,98 m2.
Oddaja vlog od 17. 2. 2016 do vključno 15. 3. 2016. Več v prilogi…..

vloga stan – febr.16

razpis februar 16 – splet

PRILAGAJANJE