Občina Radeče objavlja Javni razpis za oddajo neprofitnega stanovanja v najem!

Nazaj

Občina Radeče objavlja Javni razpis za oddajo neprofitnega stanovanja v najem, in sicer enosobno stanovanje št. 1, v I. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Kolenov graben 5, Radeče v izmeri 37,09 m2.

Vloge prosilci dostavijo osebno na vložišče Občine Radeče ali pa jih pošljejo s priporočeno pošiljko najkasneje 19. 3. 2016 na naslov: Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče, s pripisom »Ne odpiraj – Razpis stanovanje Kolenov graben«.
Več v prilogi…..

vloga stan – Kolenov graben

razpis Kolenov graben – splet

Preskoči na osrednjo vsebino