Občina Radeče objavlja Javni razpis za financiranje in sofinanciranje kulturnih programov in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu 2016

Nazaj

Občina Radeče objavlja Javni razpis za financiranje in sofinanciranje kulturnih programov in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu 2016.
Rok za oddajo vlog je do 10. februarja 2016.
Besedilo razpisa in prijavni obrazci so priloženi.

Razpis kultura!

PRILAGAJANJE