NOVO s 1. 1. 2011 – uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

Nazaj

Spoštovane občanke, spoštovani občani,

Obveščamo vas, da je od danes dalje za uveljavljanje 11 pravic iz javnih sredstev potrebno oddajati novo enotno vlogo. Med temi pravicami so tudi pravica do subvencije k najemnini, pravica do subvencioniranega plačila vrtca, pravica do osnovnega zdravstvenega zavarovanja ki so jo doslej prosilci vlagali na pristojni občini, od 1. januarja 2012 pa se bo tudi te pravice uveljavljalo na Centrih za socialno delo z enotno vlogo. Vloga je objavljena na portalu e-uprava in spletnih straneh Ministrstva za delo družino in socialne zadeve.
VLOGO LAHKO ODDATE TUDI NA KRAJEVNEM URADU V RADEČAH, VSAK TOREK MED 9.00 IN 11.00.

Vlogo dobite na spletni strani: www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/vloga_zupjs_obr_8_45.pdf, na portalu e-uprava pa izberite vlogo pod imenom Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.

Preskoči na osrednjo vsebino