Najava JAVNE RAZGRNITVE IN JAVNE OBRAVNAVE

Nazaj

Župan Občine Radeče s tem javnim naznanilom obvešča občane in zainteresirano javnost o

JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za
del stanovanjskega območja Dobrava v Občini Radeče.

javna.razgrnitev.in.obravnava
DPN_hrastnik_zidaniMost_POVzaJAVNOST_110616_m

Preskoči na osrednjo vsebino