Ministrstvo namenja 1,15 milijona evrov spodbud za Zasavje. Lokalna razpisa tudi za Koroško in Podravje.

Nazaj

Sofinanciranje je namenjeno investicijam v občinah Hrastnik, Radeče in Trbovlje
11. marec 2016 ob 19:32,
zadnji poseg: 11. marec 2016 ob 20:01
Ljubljana – MMC RTV SLO/STA

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo razpis za sofinanciranje investicij podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest v Zasavju. Spodbude tudi za podjetja v Podravju, na Koroškem pa razpisujejo garancije.

Do sredstev iz razpisa so upravičene pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in poslujejo vsaj 18 mesecev ter nimajo neporavnanih obveznosti do države oziroma niso v insolvenčnih postopkih. Investicije, za katere bo ministrstvo namenilo 1,15 milijona evrov, pa morajo biti na območju občin Hrastnik, Trbovlje in Radeče.

Od skupnega zneska 1,15 milijona evrov jih je 300 tisoč namenjenih za manjše projekte in 850 tisoč evrov za večje projekte. Višina sofinanciranja pa ne sme preseči 45 odstotkov upravičenih stroškov za mala podjetja oziroma 25 odstotkov upravičenih stroškov za velika podjetja.

Na ministrstvu upajo, da bodo s spodbudami za investicije gospodarskih družb v Zasavju nastala nova delovna mesta, s čimer na ministrstvu skušajo zmanjšati zaostanek regije v razvoju. Ministrstvo bo vloge zbiralo do 11. aprila, dva dni pozneje pa jih bodo odpirali.

Na Koroškem razpis za garancije
Koroška razvojna agencija je objavila drugi javni razpis za kredite in garancije za mikro, mala in srednje velika podjetja. Skupen garancijski potencial znaša okoli 1,9 milijona evrov. Z razpisom želijo pospešiti razvoj malega gospodarstva in zmanjšati brezposelnost.

Do garancij so upravičena podjetja, ki delujejo na območju občin Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem, Mislinja, Slovenj Gradec, Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi, Podvelka in Ribnica na Pohorju. Rok za prijave na razpis je 22. april oziroma do porabe sredstev.

Razpis za garancije v okviru garancijske sheme je koroška razvojna agencija objavila skupaj z mariborsko razvojno agencijo. Ta pa objavlja tudi razpis za sofinanciranje manjših začetnih naložb, katerih cilj je zmanjševanje razvojnega zaostanka in prispevek k prestrukturiranju gospodarstva.

V okviru programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora je tako na voljo 1,36 milijona evrov, pri čemer je najvišji znesek nepovratnih sredstev, ki jih lahko prejme posamezni prijavitelj, 50.000 evrov. Prijavitelji morajo projekt časovno opredeliti, pri čemer se ne sme začeti pred odobritvijo sredstev, zaključiti pa ga morajo 1. oktobra.

Na razpis se lahko prijavijo podjetja s sedežem v občinah Maribor, Kungota, Hoče-Slivnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi. Rok za prijavo na razpis je 30. april.

Preskoči na osrednjo vsebino