LOKALNE VOLITVE 2018

PREDČASNO GLASOVANJE!

Volilci, ki so na dan glasovanja odsotni, lahko glasujejo na predčasnem glasovanju.

Več si lahko preberete v prilogi: priloga

RAZPIS  REDNIH VOLITEV V OBČINSKE SVETE IN REDNE VOLITVE ŽUPANOV

Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije mag. Matej Tonin je 13. julija 2018 razpisal redne volitve v občinske svete in redne volitve županov, ki bodo v nedeljo, 18. novembra 2018.

Razpis rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 48/2018 z dne 13.07.2018.

https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ur/u2018048.pdf

RAZPIS  REDNIH VOLITEV V SVETE KRAJEVNIH SKUPNOSTI  OBČINE RADEČE

Župan Občine Radeče Tomaž Režun je 14. avgusta 2018 razpisal redne volitve v svete krajevnih skupnosti Občine Radeče, ki se opravijo v nedeljo, 18. novembra 2018.

Razpis rednih volitev članov v svete krajevnih skupnosti Občine Radeče  je objavljen v  Uradnem listu Republike Slovenije, št. 57/2018 z dne 24.08.2018.

https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ur/u2018057.pdf

POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest so v priloženi datoteki: pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest

UGOTOVITVENI SKLEP O KANDIDIRANJU S PODPORO SKUPINE VOLIVCEV NA LOKALNIH VOLITVAH 2018

Ugot. sklep o kandidiranju s podporo skupine volivcev

SKLEP O DOLOČITVI VOLIŠČ ZA VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA IN VOLITVE ŽUPANA OBČINE RADEČE

Sklep o določitvi volišč (člani OS in župan)

SKLEP O DOLOČITVI VOLIŠČ ZA VOLITVE ČLANOV SVETOV KS NA OBMOČJU OBČINE RADEČE

Sklep o določitvi volišč (člani svetov KS)

OBVESTILO PREDLAGATELJEM KANDIDATUR ZA VOLITVE ŽUPANA, ČLANOV OBČINSKEGA SVETA IN ČLANOV SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI OBČINE RADEČE

Obvestilo predlagateljem kandidatur (1)

INSTRUKCIJSKI OBRAZCI ZA KRAJEVNE SKUPNOSTI

Kandidatura za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Radeče – obrazec je v priloženi datoteki: Kandidatura za KS Radeče

Kandidatura za volitve članov sveta ostalih krajevnih skupnosti – obrazec je v priloženi datoteki: Kandidatura za ostale KS

Soglasje kandidata – obrazec: Soglasje kandidata za člana sveta KS

Zapisnik o delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo/-e za člane sveta krajevne skupnosti – obrazec: Zapisnik politične stranke

Seznam udeležencev pri delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo/listo kandidatov za lokalne volitve – obrazec: Seznam volivcev – politična stranka

Seznam volivcev, ki določajo kandidaturo s podpisovanjem za člana sveta krajevne skupnosti – obrazec: seznam volivcev – skupina volivcev

GLASOVANJE PO POŠTI IN GLASOVANJE NA DOMU

Obvestili o glasovanju po pošti in glasovanju na domu: obvestili – glasovanje po pošti in glasovanje na domu

Zahtevek za glasovanje po pošti: Zahtevek za glasovanje po pošti

Obrazec za glasovanje na domu: Obrazec – glasovanje na domu

SEZNAM KANDIDATOV ZA LOKALNE VOLITVE 2018

seznam kandidatov lok. volitve 2018

IZIDI GLASOVANJA NA LOKALNIH VOLITVAH 2018

Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah za župana: Poročilo o izidu glasovanja – župan

Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah za člane Občinskega sveta Občine Radeče: Poročilo o izidu glasovanja – občinski svet

Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah za člane svetov krajevnih skupnosti Občine Radeče: Poročilo o izidu glasovanja – sveti KS

PRILAGAJANJE