Arhiv članov sveta krajevne skupnosti Radeče v mandatu 2018-2022

Nazaj

ČLANI SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI RADEČE

(Izvoljeni na volitvah, dne 18. 11. 2018)

Predsednik: Dušan Podlesnik, Obrežje 15, Radeče 041 405 086
     
Člani:    
  Dubravka Kalin, Pot na brod 12, Radeče 041 728 273
  Radovan Gospodarič, Ulica OF 7, Radeče  
  Borut Knez, Brunška Gora  15, Radeče 041 253 439
  Jože Mavrič, Rudna Vas 2, Radeče 041 937 747
  Gregor Vrban, Brunška Gora, Radeče  
  Uroš Lipec, Njivice 13, Radeče 051 325 812
  Helena Kink, Jelovo 13 b, Radeče 031 535 143
  Feliks Korbar, Močilno 23, Radeče 041 533 896
  Robert Zorec, Močilno 7,  Radeče 041 516 845

Predsednik KS Radeče: Dušan Podlesnik – izvoljen na seji, dne 12. 12. 2018

Preskoči na osrednjo vsebino