Arhiv članov sveta krajevne skupnosti Radeče v mandatu 2006-2010

Nazaj

ČLANI SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI RADEČE v mandatu 2006-2010

Predsednik: Dušan Podlesnik, Obrežje 15, Radeče 041 405 086
Člani: Boris Knavs, Obrežje 15, Radeče 03 56 85 395
Igor Klanšek, Nad Mlinščico 18, Radeče
Romana Krašovec, Titova ul. 17, Radeče 03 56 85 133
Borut Knez, Brunška gora 15, Radeče 03 56 88 324
Zlatka Polak, Budna vas 20/a, Radeče 041 296 317
Alojz Pavlin, Rudna vas 8, Radeče 03 56 81 678
Leopold Plaznik, Jelovo 8, Radeče 03 56 81 018
Uroš Lipec, Njivice 13, Radeče 051 342 861
Feliks Korbar, Močilno 23, Radeče 03 56 85 478
Anton Dolinšek, Žebnik 32, Radeče
Predsednik KS Radeče: Dušan Podlesnik – izvoljen na seji, dne 25. 10. 2010
Preskoči na osrednjo vsebino