Kontaktni elektronski naslov in telefonska številka, kamor se lahko z vprašanji obrnejo upravičenci do finančne pomoči kmetijskim gospodarstvom

Nazaj

Spoštovani

Vlada RS je izdala Odlok o finančni pomoči zaradi izpada krme leta 2022 in ga objavila v Uradnem listu Republike Slovenije. Predpis je podlaga za izvedbo finančne pomoči kmetijskim gospodarstvom, ki se ukvarjajo z živinorejsko proizvodnjo in so utrpela izpad krme zaradi suše leta 2022.

 S strani URSZR smo bili obveščeni, da vedno, ko ARSKTRP izda odločbe, se vsujejo klici oškodovancev na URSZR.  

Prosimo oškodovance, naj se za dodatna vprašanja obrnejo oziroma vprašanja pošljejo na namenski poštni predal: skt-pomoci@gov.si ali pokličejo informacijske pisarne Agencije RS za kmetijske trge in razvoj na tel. številko 01/580 77 92.  

Izpostava URSZR Celje

 

PRILAGAJANJE