konstitutivna seja Občinskega sveta Občine Radeče

Nazaj

Številka: 900-6/2010
Datum: 18. 10. 2010

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Radeče (neuradno prečiščeno besedilo z dne 25. 01. 2010) in 8. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Radeče (neuradno prečiščeno besedilo z dne 23. 04. 2008) sklicujem prvo – konstitutivno sejo Občinskega sveta Občine Radeče, ki bo

v ponedeljek, dne 25. oktobra 2010, ob 18. uri
v prostorih sejne sobe občinske uprave Občine Radeče.

D N E V N I R E D :

1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov sveta

2. Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana

3. Imenovanje mandatne komisije za pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta

4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov sveta

5. Poročilo mandatne komisije in odločanje o potrditvi mandata župana

6. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

7. Razno
Župan Občine Radeče
Matjaž Han

VABLJENI:
– Izvoljeni svetniki Občinskega sveta
– Direktorica občinske uprave
– Predsednik Občinske volilne komisije
– Tajnica Občinske volilne komisije
– Direktorji javnih zavodov in
– Direktor JP Komunala Radeče d.o.o.
– Akreditirani novinarji

Vabilo konst.seja 2010

Preskoči na osrednjo vsebino