Javno naznanilo

Nazaj

Ministrstvo za okolje in prostor RS ter Ministrstvo za promet RS
s priloženim javnim naznanilom obveščata javnost o
javni seznanitvi s spremenjenimi rešitvami državnega prostorskega načrta za glavno cesto G2 Hrastnik-Zidani Most in deviacijo G1-5 Rimske Toplice-Zidani Most-Radeče

Podrobnosti si lahko preberete v prilogi…

Javno naznanilo DPN Hrastnik-Zidani Most

Preskoči na osrednjo vsebino