JAVNO NAZNANILO O PREDSTAVITVI IZHODIŠČ ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV IZVEDBENEGA GRAFIČNEGA DELA OPN RADEČE (SD OPN 1)

Nazaj

V skladu s 108. in 118. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) Občina Radeče poziva zainteresirano javnost, da v času od 25.02.2020 do 11.03.2020 poda predloge in pripombe na objavljena izhodišča za pripravo prvih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Radeče. Predloge in pripombe je možno podati osebno na Občini Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče ali preko elektronskega naslova info@radece.si.

19256-00_Izhodišča_OPN Radeče SD 1

 

Preskoči na osrednjo vsebino