JAVNO NAZNANILO – Javna razgrnitev in obravnava študije variant 3. razvojne osi – sredinski del

Nazaj

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja ter Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet s tem JAVNIM NAZNANILOM

obveščata javnost o javni razgrnitvi študije variat s predlogom najustreznejše variante in okoljskega poročila za cesto med AC A1 Maribor – Ljubljana in AC A2 Ljubljana – Obrežje pri Novem mestu (3. ravojna os – sredinski del).

Javna razgrnitev bo od 4. oktobra 2016 do 4. novembra 2016 tudi v prostorih Občine Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče.

Javna obravnava v naši občini bo 12. oktobra 2016, s pričetkom ob 15.00 uri, v sejni sobi Občine Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče.

Vljudno vabljeni!

Priloga:

Javno naznanilo – celotno

Povzetek za javnost

Preskoči na osrednjo vsebino