Javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev Priznanja Ivana Pešca

Nazaj

Za posebne dosežke in uspešno delovanje na področju kulture podeljuje Občinski svet Občine Radeče posameznikom, skupinam občanov in društvom Priznanje Ivana Pešca.

Vsako leto se lahko podeli eno priznanje.

Pobudniki oziroma predlagatelji za podelitev priznanj Občine Radeče so lahko občani, politične stranke, krajevne skupnosti, podjetja, društva ter druge organizacije in skupnosti.

Rok za predložitev predlogov je 12. 12. 2017 ali istega dne oddano priporočeno po pošti. Predlogi morajo biti oddani v zaprti kuverti na naslov: OBČINA RADEČE, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče, s pripisom »Razpis – Priznanje Ivana Pešca 2018«.

Besedilo razpisa in obrazec vloge sta priložena spodaj:

razpis IP 2018 + obrazci – splet

Preskoči na osrednjo vsebino