Javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Radeče

Nazaj

Občina Radeče v času od 02. 04. 2013 do vključno 26. 04. 2013 objavlja javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev Priznanj Občine Radeče za leto 2013, ki je objavljen na oglasnih deskah po krajevnih skupnostih, v oglasnem panoju pred blagovnico ter na oglasni deski v zgradbi občine. Besedilo razpisa in razpisna dokumentacija sta objavljena na spletni strani www.radece.si. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na vložišču Občine Radeče. Dodatne informacije so vam na voljo na tel. št. 56 80 800.

OBČINA RADEČE

Priponke:
razpis OP 2013
PREDLOG ZA PODELITEV 2013

PRILAGAJANJE