Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov društev na področju kmetijstva iz proračuna Občine Radeče v letu 2018

Nazaj

Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov društev na področju kmetijstva iz proračuna Občine Radeče (Uradni list RS, št. 84/09) obvešča, da je objavljen

  JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV DRUŠTEV NA PODROČJU KMETIJSTVA IZ PRORAČUNA OBČINE RADEČE V LETU 2018

  1. Izvajalci projektov in programov, ki se sofinancirajo na podlagi tega razpisa so registrirana društva (hortikulturna, čebelarska in druga podobna društva) v občini Radeče, katerih namen je ozaveščanje in izobraževanje članov in širše javnosti na svojem področju delovanja. Po tem pravilniku se ne financirajo gasilska društva in društva, ki spadajo v področje športa, kulture oziroma društva, katerih delovanje in aktivnosti so predmet sofinanciranja v ostalih razpisih Občine Radeče.
  2. Predmet sofinanciranja so strokovne ekskurzije, predavanja in akcije – projekti, ki so pomembni za populacijo, ki jo društvo v svoji dejavnosti zastopa.
  3. Besedilo razpisa, razpisna dokumentacija in obrazec vloge so na voljo na vložišču Občine Radeče ter v elektronski obliki na spletni strani radece.si. Izvajalci morajo prijavo na razpis oddati izključno na predpisanih obrazcih. Več informacij o razpisu je na voljo na tel. št. 03 56 80 800.
  4. Rok za oddajo vlog je najkasneje do 25. 5. 2018 do 13.00 na vložišču Občine Radeče ali tega dne oddano priporočeno po pošti na naslov OBČINA RADEČE, ULICA MILANA MAJCNA 1, 1433 RADEČE s pripisom »NE ODPIRAJ – RAZPIS DRUŠTVA«.

besedilo razpisa 2018

obrazec vloge DRUŠTVA KMET

vzorec pogodbe KMET. 2018

Občina Radeče

PRILAGAJANJE