Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov društev na področju kmetijstva iz proračuna Občine Radeče v letu 2017

Nazaj

Občina Radeče objavlja JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV DRUŠTEV NA PODROČJU KMETIJSTVA IZ PRORAČUNA OBČINE RADEČE V LETU 2017

Besedilo razpisa, razpisna dokumentacija in obrazec vloge so na voljo na vložišču Občine Radeče ter v elektronski obliki na spletni strani. Izvajalci morajo prijavo na razpis oddati izključno na predpisanih obrazcih.

Rok za oddajo vlog je najkasneje do 12. 6. 2017 do 14.30 na vložišču Občine Radeče ali tega dne oddano priporočeno po pošti na naslov OBČINA RADEČE, ULICA MILANA MAJCNA 1, 1433 RADEČE s pripisom »NE ODPIRAJ – RAZPIS DRUŠTVA«.

Razpisna dokumentacija:

besedilo razpisa 2017

obrazec vloge DRUŠTVA KMET

vzorec pogodbe KMET. 2017

 

Preskoči na osrednjo vsebino