Javni razpis za sofinanciranje področja kulture v letu 2010

Nazaj

Na podlagi Pravilnika, meril in kriterijev o postopku za izbiro in sofinanciranje kulturnih programov in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti na območju Občine Radeče (Ur. l. RS, št. 44/02) Občina Radeče objavlja

javni razpis za financiranje in sofinanciranje kulturnih programov in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu 2010.

Rok za prijavo na razpis je 30 dni od te objave. Upoštevane bodo prijave, ki bodo prispele na Občino Radeče do 14. januarja 2010, oziroma bodo ta dan kot priporočena pošiljka oddane na pošti. Prijavi je potrebno priložiti obrazce iz razpisne dokumentacije. Prijavo je potrebno poslati v kuverti na naslov Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče, s pripisom “Za razpis – kultura”. Na zadnji strani mora biti izpisan naslov vlagatelja.

Besedilo razpisa in obrazci so na voljo v spodnjih priponkah, razpisno dokumentacijo pa lahko dobite tudi na sedežu Občine Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče, in sicer vsak delovni dan v času uradnih ur v vložišču občine.

Dodatne informacije dobite na telefonski številki 03 56 80 800 (Melita Simončič).

Izbrani izvajalci bodo o izbiri obveščeni v roku 45 dni po izteku roka za prijavo na javni razpis.

Občina Radeče

Priponke:

Javni.razpis.kultura.2010
Obrazci.javni.razpis.kultura.2010

Preskoči na osrednjo vsebino