Javni razpis za oddajo neprofitnega stanovanja v najem

Nazaj

Občina Radeče razpisuje oddajo neprofitnega stanovanja v najem, in sicer:

  • dvosobno stanovanje št. 12, v 4. etaži večstanovanjske stavbe na naslovu Kolenov graben 8, Radeče v izmeri 54,99 m2

Razpis je objavljen na spletni strani www.radece.si in na krajevno običajen način od 09. 05. 2018 do vključno 01. 06. 2018.

Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, dvignejo obrazec vloge, s katerim se prijavijo na razpis, v vložišču Občine Radeče, Ulica Milana Majcna 1, vsak delovni dan: ponedeljek, torek, četrtek od 7.00 do 15.00, sreda od 7.00 do 17.00 in petek od 7.00 do 13.00. Besedilo razpisa in obrazec vloge sta priložena spodaj.

Vloge prosilci dostavijo osebno na vložišče Občine Radeče ali pa jih pošljejo s priporočeno pošiljko najkasneje 01. 06. 2018 na naslov: Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče, s pripisom »Ne odpiraj – Razpis stanovanje Kolenov graben 8«.

razpis KG 8, maj 18 – splet

vloga – KG 8, maj 18

Prednostna lista Kolenov graben 8

popravljena prednostna lista 20.12.2018

Preskoči na osrednjo vsebino