Javni razpis za oddajo neprofitnega stanovanja v najem

Nazaj

Občina Radeče razpisuje oddajo neprofitnega stanovanja v najem, in sicer:

  • enosobno stanovanje št. 12, v II. etaži večstanovanjske stavbe na naslovu Ulica OF 2, Radeče v izmeri 42,76 m2

Razpis je objavljen na spletni strani www.radece.si in na krajevno običajen način od 24. 11. 2017 do vključno 22. 12. 2017.

Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, dvignejo obrazec vloge, s katerim se prijavijo na razpis, v vložišču Občine Radeče, Ulica Milana Majcna 1, vsak delovni dan: ponedeljek, torek, četrtek od 7.00 do 15.00, sreda od 7.00 do 17.00 in petek od 7.00 do 13.00. Besedilo razpisa in obrazec vloge sta na voljo tudi na spletni strani Občine Radeče –  www.radece.si.

Vloge prosilci dostavijo osebno na vložišče Občine Radeče ali pa jih pošljejo s priporočeno pošiljko najkasneje 22. 12. 2017 na naslov: Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče, s pripisom »Ne odpiraj – Razpis stanovanje Ulica OF 2«.

Spodaj sta priložena javni razpis in obrazec vloge:

Razpis Ulica OF 2, nov.17

vloga – Ulica OF 2

prednostna lista Ulica OF 2, jan.18

Preskoči na osrednjo vsebino