Javni razpis za oddajo neprofitnega stanovanja v najem

Nazaj

Občina Radeče razpisuje oddajo neprofitnega stanovanja v najem, in sicer:

  • enosobno stanovanje št. 16, v III. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Kolenov graben 3, Radeče v izmeri 36,46 m2

Razpis je objavljen na spletni strani www.radece.si in na krajevno običajen način od 5. 12. 2016 do vključno 30. 12. 2016.

Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, dvignejo obrazec vloge, s katerim se prijavijo na razpis, v vložišču Občine Radeče, Ulica Milana Majcna 1, vsak delovni dan: ponedeljek, torek, četrtek od 7.00 do 15.00 ure, sreda od 7.00 do 17.00 ure in petek od 7.00 do 13.00 ure. Besedilo razpisa in obrazec vloge sta na voljo tudi na spletni strani Občine Radeče –  www.radece.si.

 

Vloge prosilci dostavijo osebno na vložišče Občine Radeče ali pa jih pošljejo s priporočeno pošiljko najkasneje 30. 12. 2016 na naslov: Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče, s pripisom »Ne odpiraj – Razpis stanovanje Kolenov graben 3«.

razpis Kolenov graben 3, dec.16, splet

vloga – Kolenov graben 3

Prednostna lista K. g. 3

Preskoči na osrednjo vsebino