Javni razpis za oddajo neprofitnega stanovanja v najem

Nazaj

Občina Radeče razpisuje oddajo neprofitnega stanovanja v najem, in sicer:

  • dvosobno stanovanje št. 6, v II. nadstropju večstanovanjskega objekta na naslovu Titova ulica 2, Radeče v izmeri 70,74 m2

Razpis je objavljen na spletni strani www.radece.si in na krajevno običajen način od 23. 9. 2016 do vključno 14. 10. 2016.

Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, dvignejo obrazec vloge, s katerim se prijavijo na razpis, v vložišču Občine Radeče, Ulica Milana Majcna 1, vsak delovni dan: ponedeljek, torek, četrtek od 7.00 do 15.00 ure, sreda od 7.00 do 17.00 ure in petek od 7.00 do 13.00 ure. Besedilo razpisa in obrazec vloge sta na voljo tudi na spletni strani Občine Radeče – kot priloga tega obvestila.

Vloge prosilci dostavijo osebno na vložišče Občine Radeče ali pa jih pošljejo s priporočeno pošiljko najkasneje 14. 10. 2016 na naslov: Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče, s pripisom »Ne odpiraj – Razpis stanovanje Titova ulica 2«.

vloga stan – sept.16 razpis Titova ulica 2

Prednostna lista Titova ul

Preskoči na osrednjo vsebino