javni razpis za dodelitev sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeže

Nazaj

Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Ur. list RS, št. 45/08 ZKme – 1), Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Radeče (Ur. list RS, št. 60/07) Občina Radeče objavlja

javni razpis za dodelitev sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Radeče v letu 2011.

Rok za prijavo na razpis je pričel teči 11.4.2011, upoštevane pa bodo prijave, ki bodo prispele na Občino Radeče do 16. maja 2011, oziroma bodo ta dan kot priporočena pošiljka oddane na pošti. Upoštevane bodo samo prijave, ki bodo vložene na ustreznih obrazcih razpisne dokumentacije, poslati pa jih je potrebno v zaprti kuverti na naslov Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče, s pripisom “NE ODPIRAJ-RAZPIS ZA KMETIJSTVO 2011”. Na zadnji strani mora biti izpisan naslov vlagatelja.

Besedilo razpisa in obrazci so na voljo v spodnjih priponkah, razpisno dokumentacijo pa lahko dobite tudi na sedežu Občine Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče, in sicer v času trajanja razpisa, vsak delovni dan v času uradnih ur v vložišču občine.

Dodatne informacije dobite na telefonski številki 03 56 80 800 (Slavko Kočevar).

Izbrani izvajalci bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 60 dneh po odpiranju vlog, ki bo 18.5.2011.

Občina Radeče

Priponke:

JR kmetijstvo 2011
VLOGA ZA SUBV. NALOŽB 2011-dop.dej. in trženje
VLOGA ZA SUBV. NALOŽB 2011-naložbe
VLOGA ZA SUBV. NALOŽB 2011-teh. podpora
VLOGA ZA SUBV. NALOŽB 2011-zaokrožitve
VLOGA ZA SUBV. NALOŽB 2011-zav.premije

Preskoči na osrednjo vsebino