Javni poziv za posredovanje podatkov ali spremembo podatkov za izračun NUSZ

Nazaj

OBČINA RADEČE
Ulica Milana Majcna 1
1433 RADEČE
Tel.: 03 56 80 800
Fax: 03 56 80 823
E-mail: info@radece.si

Radeče, 22. 04. 2014
Št.: 422-17/2014

Zadeva: Javni poziv za posredovanje podatkov ali spremembo podatkov za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ)

Spoštovani!

Z razveljavitvijo Zakona o davku na nepremičnine morajo skladno z določili Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Radeče (Uradni list RS, št. 5/04, 16/05, 2/10) neposredni uporabniki stavbnega zemljišča oziroma stavbe plačati nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.

Pozivamo vse zavezance, pri katerih je prišlo do kakršnihkoli sprememb, da nam najkasneje do petka, 9. 5. 2014 oddate napoved za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Poziv se nanaša predvsem na zavezance, ki ste:
– na Geodetski upravi RS kakorkoli spreminjali podatke vezano na premoženje in Občini Radeče niste javili sprememb za ažuriranje baze NUSZ in
– na vse tiste, ki nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za stanovanjsko hišo/stanovanje, garažo, poslovni prostor do sedaj niste plačevali (razen v primeru, če je šlo za oprostitev plačila).

Skladno z določili Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Radeče je v primeru, če se na poziv ne odzovete in ne posredujete podatkov potrebnih za izračun NUSZ, predvidena denarna kazen.
Obrazec za napoved za odmero NUSZ je na voljo na www.radece.si in na vložišču Občine Radeče. Dodatne informacije dobite na tel. št. 03 56 80 806.

Lepo pozdravljeni!

Občina Radeče
Županja
Rafaela Pintarič, l.r.

VLOGA1-za.odmero.NUSZ (4)

PRILAGAJANJE