Javni poziv za imenovanje predstavnika pacientov v Svet zavoda Celjske lekarne

Nazaj

Skladno s 36. členom Zakona o lekarniški dejavnosti in 15. členom Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Celjske lekarne, ki določa, da je član Sveta zavoda Celjske lekarne tudi 1 predstavnik pacientov, ki ga imenuje Svet ustanoviteljev Celjskih lekarn, objavljamo javni poziv s pripadajočo dokumentacijo. Rok za oddajo predlogov za imenovanje predstavnika pacientov v Svet zavoda Celjske lekarne je 6. 11. 2020.

Predlogi se posredujejo izključno po pošti, v zaprti ovojnici z oznako »Javni poziv – Celjske lekarne«, in sicer na naslov: Mestna občina Celje, Svet ustanoviteljev Celjskih lekarn, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.

Javni_poziv

Kandidatura-obr-1-objava

Privolitev-obr-2.objava

Preskoči na osrednjo vsebino