Javni poziv k zbiranju pobud za spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Radeče

Nazaj

Občina Radeče na podlagi 11. in 108. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/2017)

o b v e š č a

občane in drugo zainteresirano javnost, da bo v času

od 02. decembra 2019 do 10. januarja 2020

sprejemala pobude za spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 99/2011 in 7/2015)

Vse prejete pobude, ki smo jih na Občini Radeče že prejeli in evidentirali, čakajo na vključitev v postopek sprememb in dopolnitev, zato ni potrebno podajati nove pobude. Lahko pa preverite ustreznost podanih pobud in jih po potrebi dopolnite. Če pobude še niste podali, imate sedaj priložnost podati novo pobudo.

Pobude in predlogi se lahko nanašajo na vse vsebine akta: na namensko rabo zemljišča (sprememba namembnosti kmetijskega ali gozdnega zemljišča v stavbno zemljišč, sprememba stavbnega zemljišča v kmetijsko ali gozdno zemljišče), na prostorsko izvedbene pogoje glede gradnje in meril oblikovanja objektov, na grafični in tekstualni del akta ter na izvedbeni in strateški del akta.

Občina Radeče se bo do vseh pobud, prejetih v razpisanih terminih, opredelila in sprejemljive uvrstila v spremembe in dopolnitve OPN.

Pobude je potrebno posredovati na obrazcu »Pobuda za spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Radeče«.

Obrazec je objavljen na občinski spletni strani: http://www.radece.si . Obrazec je mogoče dobiti tudi v vložišču občine na naslovu Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče v času uradnih ur Občine Radeče. 

Obravnavane bodo le tiste pobude, ki bodo oddane v pisni obliki. Pobude prejete po preteku navedenega roka ne bo mogoče obravnavati pri prvi spremembi in dopolnitvi OPN Občine Radeče.

Izpolnjene vloge na predpisanem obrazcu z zahtevanimi prilogami nam lahko posredujete po pošti na naslov: Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče ali po e-pošti: info@radece.si ali jih oddate v vložišču na naslovu Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče v času uradnih ur.


                                                                                                                                                                                      Občina Radeče

Obrazec zbiranja pobud OPN

Preskoči na osrednjo vsebino