Javna razgrnitev osnutka DPN za glavno cesto G2 Hrastnik – Zidani Most in deviacija

Nazaj

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR – Direktorat za prostor in MINISTRSTVO ZA PROMET – Direktorat za ceste z javnim naznanilom obveščata javnost o
Javni razgrnitvi osnutka državnega prostorskega načrta za glavno cesto G2 Hrastnik – Zidani Most in deviacijo G1-5 Rimske T. – Zidani M. – Radeče in okoljskega poročila

Več v prilogah…

Javno naznanilo Hr ZM
drzavni prostorski nacrt_hrastnik_zidaniMost_

Preskoči na osrednjo vsebino