Javna razgrnitev in javna obravnava OPPN

Nazaj

Občina Radeče obvešča, da je od petka, 19. maja 2017 do vključno ponedeljka, 19. junija 2017 v prostorih Občine Radeče možen vpogled v javno razgrnjen predlog občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja počitniškega naselja Čimerno – ČI14 v Občini Radeče in Okoljsko poročilo z dodatkom za presojo sprejemljivosti izvedbe posegov na varovano območje za Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za območje enote urejanja prostora ČI 14.
V času javne razgrnitve se organizira tudi javna obravnava, ki bo v sredo, 07. 06. 2017 ob 16.00 v sejni sobi občinske uprave Občine Radeče.

Več si lahko preberete v priloženem javnem naznanilu: priloga.

Preskoči na osrednjo vsebino