Javna razgrnitev in javna obravnava območnega gozdnogospodarskega in lovsko upravljavskega načrta v ZGS OE Brežice in pripadajočih okoljskih poročil z dodatkoma za varovana območja narave

Nazaj

Javna razgrnitev in javna obravnava območnega gozdnogospodarskega in lovsko upravljavskega načrta v ZGS OE Brežice in pripadajočih okoljskih poročil z dodatkoma za varovana območja narave

 

Na Zavodu za gozdove Slovenije (ZGS) smo v letu 2021 pripravili osnutke 14 območnih gozdnogospodarskih načrtov (GGN GGO) in 15 območnih lovsko upravljavskih načrtov (LUN) za obdobje 2021-2030.

Območni načrti so letos prvič presojani v postopku celovite presoje vplivov na okolje, zato bo hkrati z javno razgrnitvijo potekala tudi javna razgrnitev okoljskega poročila in dodatka za varovana območja za 14 GGN GGO in javna razgrnitev okoljskega poročila in dodatka za varovana območja za 15 LUN. V postopku celovite presoje vplivov na okolje smo na podlagi vsebinjenja, ki je bil izveden v juniju 2021 izdelali okoljski poročili z dodatkoma za varovana območja, za katera je Ministrstvo za okolje in prostor pozvalo pristojne mnenjedajalce k podaji mnenj. Ministrstvo za okolje je v juniju 2022 izdalo mnenje o ustreznosti okoljskih poročil z dodatkoma. V mnenju je tudi navedeno, da se okoljski poročili z dodatkoma za varovana območja lahko javno razgrneta.

Pomemben del formalno določenega participativnega procesa izdelave in sprejemanja območnih načrtov ter okoljskega poročila z dodatkom za varovana območja narave predstavljajo javne razgrnitve in javne obravnave, v okviru katerih se zbirajo konkretne pripombe na posamezne območne GGN GGO in LUN ter na okoljski poročili z dodatkoma za varovana območja narave.

Osnutki območnih gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov ter okoljski poročili z dodatkoma za varovana območja narave so dostopni preko spletne strani ZGS (Povezava do strani), kjer je dostopen tudi spletni obrazec za podajanje pripomb. V času javne razgrnitve si lahko celotno gradivo ogledate tudi na sedežu območne enote Brežice, Cesta bratov Milavcev 61, 8250 Brežice. Informacije glede razgrnjenih gradiv lahko pridobite tudi preko e-pošte: gregor.bogovic@zgs.si ali tel. 041 657 403.

Zainteresirano javnost obveščamo, da javna razgrnitev poteka na sedežu območne enote ZGS Brežice, Cesta bratov Milavcev 61, 8250 Brežice med 26. 7. 2022 in 2. 9. 2022, hkrati pa vas vabimo na javno obravnavo osnutkov GGN GGO Brežice, Posavskega LUN in okoljskih poročil z dodatkoma za varovana območja narave, ki bo v sejni sobi Upravne enote Brežice 30. 8. 2022 ob 17:00.

Na javno obravnavo se je potrebno prijaviti na e-naslov: [gregor.bogovic@zgs.si]. Prijave zbiramo do [29.8.2022]. Kontakt za dodatne informacije [gregor.bogovic@zgs.si].

Več informacij o procesu najdete na spletni strani: www.zgs.si/on2021.   

Obvestilo_občine

 

 Vljudno vabljeni!

                                                                                                        

 

Preskoči na osrednjo vsebino