Izgradnja Turistično rekreacijskega centra Savus Radeče

Nazaj

Operacija izgradnje Turistično rekreacijskega centra Savus Radeče, ki izhaja iz vsebinskega sklopa javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih, je namenjena spodbujanju rečnega turizma, zaokroženem zapolnjevanju prostora ob Savi, povečanju turistične privlačnosti občine ter regije ter odpiranju prepotrebnih novih delovnih mest v občini. Trenutno je operacija v fazi sprejemanja ustreznih sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta za mestno središče v Radečah, katerih sprejetje bo pomenilo zakonsko podlago za umeščanje objekta v prostor ob Savi. V nadaljevanju operacije bo sledila priprava projektne dokumentacije, izvedba gradbenih del in izbor najemnika, ki bo upravljal pripadajoči gostinski lokal. V skladu z zastavljenim terminskim načrtom, bodo gradbena dela potekala v letu 2010 in 2011, ko bo najkasneje do 30. junija objekt predan svojemu namenu.

Preskoči na osrednjo vsebino