Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju Posavja

Nazaj

V operaciji Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju Posavja Občina Radeče sodeluje z občinami Sevnica, Krško, Brežice, Kostanjevica na Krki in Bistrica ob Sotli. Operacija je usmerjena v izgradnjo povezovalnih cevovodov med vodooskrbnimi sistemi in zagotavljanje novih vodnih virov in se na območju naše občine nanaša na izgradnjo novega vodovodnega sistema na Jagnjenici, pri čemer ocenjena investicijska vrednost projekta na območju naše občine znaša približno 1,2 milijona evrov. Terminski okvir predvideva, da bo operacija na območju vseh občin zaključena do leta 2012. Trenutno so občine v fazi izdelave idejnih projektov in pridobivanja služnostnih pogodb, kar bo služilo kot podlaga za pripravo skupne vloge za sofinanciranje operacije s kohezijskimi sredstvi EU.

Preskoči na osrednjo vsebino