ENERGETSKO SVETOVALNA PISARNA V LAŠKEM

Nazaj

V Laškem je letos pričela delovati ENERGETSKO SVETOVALNA PISARNA.

Odprta je ob petkih med 13. in 15. uro. Svetovalec je prisoten v primeru, da je prijava poslana teden dni pred predvidenim obiskom.

Interesenti za svetovanje se predhodno telefonsko naročijo v glavni pisarni občine Laško na tel. št. 03/733-87-26. Tu bodo sporočili poleg naslova tudi temo želenega svetovanja.

V primeru, da kdo od občanov Občine Radeče potrebuje nasvet, ki je na razpolago s strani ˝Svetovalne pisarne˝, se lahko naroči oziroma dogovori, na številki glavne pisarne, kot je prej zapisano.

Veseli bomo, če bomo s svojimi nasveti pomagali občanom pri reševanju vprašanj, povezanih z racionalno porabo energije ali rabo obnovljivih virov.

Energetsko svetovalna pisarna Laško

Preskoči na osrednjo vsebino