Radeče-Zidani Most, 10.-11.03.2022 – Kratkotrajna zapora

Nazaj

Na odseku med Radečami in Zidanim Mostom, kjer je vožnja po državni cesti že občutno drugačna v primerjavi s tisto, kakršna je bila, preden se je začela rekonstrukcija, so se izvedla dela v povezavi s servisnim hodnikom (ni za pešce), po zaključku katerih bo območje bolj varno. Kratkotrajna zapora, postavljena s pomočjo semaforja, je bila s strani VOC Celje odstranjena 11.marca kmalu po poldnevu.

PRILAGAJANJE