Radeče, Svibno, 1. 9. 2022 – Prvi šolski dan šolskega leta 2022/23

Nazaj

Počitnice so se zaključile in s 1. septembrom so v šolo znova, nekateri pa prvič, prišli učenci matične šole v Radečah in podružnične šole v Svibnem.  Učenci od 2. do 9. razreda so se zbrali ob 8.20 in skupaj z razredničarkami odšli v matične razrede, za prvošolce in prvošolke pa je bil seveda na njihov poseben dan pripravljen prav tako poseben sprejem. Skupno sicer radeško osnovno šolo na obeh lokacijah, tisti v središču mesta in tisti pod Ostrovrharjevim hribom, obiskuje 345 učenk in učencev.

Preskoči na osrednjo vsebino