Radeče, Posavje, 22.6.2022 – Predstavnica v RRA Posavje je mag. Marjetka Lipec

Nazaj

Pri 11. točki dnevnega reda junijske seje Občinskega sveta Občine Radeče so se na osnovi prejetega gradiva občinski svetniki lotili tudi standardnega postopka, kot je pojasnil predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Janez Prešiček – dozdajšnji predstavnici v Upravnem odboru Regionalne razvojne agencije Posavje mag. Marjetki Lipec namreč poteče mandat, zaradi česar je omenjena komisija predlagala svetnikom, da jo na njihov predlog imenuje tudi v bodoče – za naslednje mandatno obdobje.

Preskoči na osrednjo vsebino