Radeče, maj 2020 – Na bazenu že nekaj časa pošteno delajo

Nazaj

Medtem, ko je po državi razsajal koronavirus, se je ob vključenosti v delo občinskega štaba civilne zaščite KTRC lotil tudi prepotrebnih del na radeškem bazenu pred novo plavalno sezono. Bazen bo kmalu napolnil 65 let in zob časa terja določena tako sprotna manjša kot tudi obdobna večja dela na območju Bazena Radeče, ki po normativih lahko sprejme do 250 kopalcev.

PRILAGAJANJE