Radeče, 30.12.2020 – Za šport v letu 2021 skoraj 400 tisočakov

Nazaj

Zakonodajno je določeno, da država in lokalne skupnosti skrbijo za uresničevanje javnega interesa v športu. Na osnovi predloga Letnega programa športa v občini Radeče za to leto, so občinski svetniki potrdili, da bo za športno dejavnost namenjenih 114.654,00 evrov, za investicije v športno infrastrukturo in investicijsko vzdrževanje pa v letu 2021 nameravajo vložiti 277 tisoč evrov.

Preskoči na osrednjo vsebino