Radeče, 28.11.2020 – Začelo se je okraševanje mesta

Nazaj

Prve aktivnosti okrasitve mesta, ki se izvedejo vsako leto proti koncu novembra po naročilu oziroma v dogovoru z Občino Radeče, so se začele že v soboto, 28. novembra, ko je svetlobne luči v obliki češenj namestilo podjetje EDMA Hotemežana Edvarda Koritnika, v zadnjem tednu novembra pa so se dela lotili tudi uslužbenci javnega podjetja Komunala Radeče d.o.o., ki so nad pločniki naše najdaljše ulice svetlobne snežinke povezali na drogove javne razsvetljave.

PRILAGAJANJE