Radeče, 26.06.2020 – Začeli s prenovo sanitarij v šoli

Nazaj

V času poletnih počitnic se je začela izvedba prenove sanitarij na predmetni stopnji, v sklopu česar se bo zamenjala stavbna oprema (vrata, ogledala, umivalniki, radiatorji) in postorjena bodo vsa pripadajoča zidarska in keramičarska ter ostala dela. Izvajalec del je javno podjetje Komunala Radeče d.o.o, ki pri specifičnih delih na šoli, ki se je prelevila v gradbišče, sodeluje s podizvajalci, posavskimi obrtniki.

PRILAGAJANJE