Radeče, 24.03.2021 – Stane Zajec prejel priznanje AVP

Nazaj

Na 6. redni seji Sveta za preventivo in vzgojo (SPV) v cestnem prometu Občine Radeče je župan Tomaž Režun podelil Stanislavu Zajcu Srebrni znak AVP za leto 2019. Predlog za podelitev Srebrnega znaka AVP je podal SPV Občine Radeče, potrdila pa ga je Agencija za varnost prometa Republike Slovenije, ki Srebrni znak AVP podeljuje za pet- in večletno uspešno delo na področju prometne preventive in vzgoje.

PRILAGAJANJE