Radeče, 23.12.2021 – Razglasili kulturnega nagrajenca 2022

Nazaj

Občinska Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje je na osnovi razpisa, s katerim so zbirali predloge, komu podeliti kulturno priznanje, med devetimi prejetimi prijavami in znotraj teh dvema predlogoma, izbrala Srečka Jazbinška.

PRILAGAJANJE