Radeče, 20. 12. 2023: Nadzorni odbor pregledal poslovanje glasbene šole in jagnjeniške krajevne skupnosti

Nazaj

V 32. členu Statuta Radeče je določeno, da je nadzorni odbor najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V letošnjem letu je nadzorni odbor, na čelu katerega je Jožefa Novak kot predsednica, od začrtanega programa rednih nadzorov izvedel podrobnejši pregled poslovanja javnega zavoda Glasbene šole Laško-Radeče in poslovanja Krajevne skupnosti (KS) Jagnjenica, oboje za obdobje januar do september 2023.

Preskoči na osrednjo vsebino